Otevřená data Jihomoravského kraje

Veřejné instituce pracují s velkým množstvím údajů a informací, které jsou dostupné pomocí celosvětové sítě Internet. Vyhledávání vhodných dat pro jednotlivé občany nebo uživatele je přesto stále velmi obtížné. Návštěvníci internetu mnohdy potřebují informace takového charakteru, aby byly následně využitelné v jiných platformách bez nutnosti předchozího „ručního zpracování“. Jihomoravský kraj se dlouhodobě věnuje problematice zveřejňování dat. Všechny reporty je možné exportovat do zpracovatelného tvaru (xml, xls, csv, doc, pdf…). Tyto stránky kraje vznikly jako výraz plné podpory následujících principů iniciativy za otevřenou datovou infrastrukturu:Otevřená data - přehled datových sad

Telefonní seznam

Popis: Telefonní seznam Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://www.jmk.cz
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor informatiky - Pavel Kolisko
E-mail správce: kolisko.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Aktuálnost: denní aktualizace
Data: CSV

Úřední deska

Popis: Úřední deska Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://eud.jmk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor informatiky - Hana Plačková
E-mail správce: plackova.hana@kr-jihomoravsky.cz
Aktuálnost: denní aktualizace
Data: JSON

Příspěvkové organizace

Popis: Seznam příspěvkových organizací Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://portalpo.kr-jihomoravsky.cz/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor informatiky - Jitka Novotná
E-mail správce: novotna.jitka@kr-jihomoravsky.cz
Aktuálnost: leden 2021
Data: CSV, XML

Poskytovatelé sociálních služeb

Popis: Evidence poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor sociálních věcí - Mgr. Bořivoj Sekanina
E-mail správce: sekanina.borivoj@jmk.cz
Aktuálnost: květen 2019
Data: XLSX, CSV, metadata

Koordinátoři rodinné politiky

Popis: Seznam koordinátorů rodinné politiky v obcích Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor sociálních věcí - Mgr. Bořivoj Sekanina
E-mail správce: sekanina.borivoj@jmk.cz
Aktuálnost: květen 2019
Data: XLSX, CSV, metadata

Seznam pracovníků SPOD

Popis: Seznam pracovníků sociálně právní ochrany dětí v rámci Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor sociálních věcí - Mgr. Bořivoj Sekanina
E-mail správce: sekanina.borivoj@jmk.cz
Aktuálnost: duben 2019
Data: XLSX, CSV, metadata

Maloplošná zvláště chráněná území

Popis: Maloplošná zvláště chráněná území Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Aktivní zóny záplavových území

Popis: Stanovené aktivní zóny záplavových území Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Přírodní parky

Popis: Přírodní parky Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Záplavová území Q100

Popis: Vyhlášená záplavová území pro staletou vodu v Jihomoravském kraji
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Vnitřní zóny havarijního plánování

Popis: Vnitřní zóny havarijního plánování Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Vnější zóny havarijního plánování

Popis: Vnější zóny havarijního plánování Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor životního prostředí - Mgr. Tomáš Novotný
E-mail správce: novotny.tomas@jmk.cz
Aktuálnost: září 2018
Data: SHP, KML, JSON, metadata

Plochy a koridory ze ZÚR JMK - aktualizace

Popis: Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor územního plánování a stavebního řádu - Ing. arch. Milan Pachta
E-mail správce: pachta.milan@jmk.cz
Aktuálnost: říjen 2020
Data: SHP, JSON, metadata

Plochy a koridory ze ZÚR Jihomoravského kraje

Popis: Plochy a koridory ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor územního plánování a stavebního řádu - Ing. arch. Milan Pachta
E-mail správce: pachta.milan@jmk.cz
Aktuálnost: říjen 2018
Data: SHP, JSON, metadata

Cyklotrasy Jihomoravského kraje

Popis: Síť cyklotras na území Jihomoravského kraje
Domovská stránka: https://mapy.jmk.cz/geoportal/
Garant: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Správce: Odbor regionálního rozvoje - Ing. Jaroslav Keprt
E-mail správce: keprt.jaroslav@jmk.cz
Aktuálnost: červenec 2017
Data: GeoJSON (ESPG:4326 - WGS84), GeoJSON (ESPG:5514), metadata